sobota, 02 Mar 2024
Spis treści
O Banku
Historia Banku
Działalność
Władze Banku
Zasady Ładu Korporacyjnego
Informacja wynikająca z art. 111a i 111b Prawa bankowego
System kontroli wewnętrznej
Polityka Informacyjna
Informacje Finansowe
Struktura Organizacyjna Banku Spółdzielczego w Leśniowicach
Zasady składania i rozpatrywania reklamacji
Wszystkie strony

 

Położenie Banku


Bank Spółdzielczy w Leśniowicach  położony jest na ziemi Lubelskiej w powiecie chełmskim na terenie gminy Leśniowice. Jest to rejon położony wśród pagórków Chełmskich, charakteryzujący się urozmaiconą rzeźbą terenu z licznymi lasami wąwozami z przewagą kompleksów rolniczych. Siedziba Banku w Leśniowicach znajduje się w centralnej części gminy . Przed Bankiem przebiega trasa w kierunku Chełma i Krasnegostawu .


Historia Banku


Bank Spółdzielczy w Leśniowicach rozpoczął działalność od 1 styczna 1952 r. pod nazwą Gminna Kasa Spółdzielcza w Rakołupach z siedzibą w Leśniowicach .
Pierwszy Zarząd Gminnej Kasy Spółdzielczej w Rakołupach  z siedzibą w Leśniowicach stanowili :  Michał Czyż   - Przewodniczący , Jan Gierczak  i Bronisław Kapłan – zastępcy, Stanisław Król i Helena Szal – Członkowie.
Placówka na przestrzeni lat swej działalności przyjmowała  różne nazwy  i formy działania Na początku była to Gminna Kasa Spółdzielcza , następnie Spółdzielnia Oszczędnościowo-Pożyczkowa , Kasa Spółdzielcza , by wreszcie w wyniku Uchwały Zebrania Przedstawicieli z dnia 18 maja 1970 r. – przyjąć obowiązującą do dnia dzisiejszego nazwę „ Bank Spółdzielczy w Leśniowicach”.
Pierwszą siedzibą Gminnej Kasy Spółdzielczej były dwa małe pomieszczenia wynajęte od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska ” w Leśniowicach.
W roku 1964 staraniem Zarządu Kasy Spółdzielczej został  oddany do użytku własny budynek Kasy  a w roku 1988 już jako Bank Spółdzielczy przeniesiono się do nowego, obszerniejszego budynku , który do dnia dzisiejszego stanowi siedzibę Banku.
W 1998 roku nastąpiło połączenie Banków Spółdzielczych w Dorohusku, Kraśniczynie i Żmudzi a w roku 2001 Banku Spółdzielczego w Woli Uhruskiej z Bankiem Spółdzielczym w Leśniowicach na bazie których funkcjonują oddziały BS w Leśniowicach.
Bank Spółdzielczy w Leśniowicach zrzeszony jest z Bankiem Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna.

 


Działalność

- prowadzenie i obsługa rachunków bankowych w złotych i walutach wymienialnych ,
- przyjmowanie i obsługa wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, które posiadają gwarancję BFG,
- usługi rozliczeń internetowych dla jednostek gospodarczych, rolników, samorządów i osób prywatnych,
- udzielanie kredytów dla wszystkich grup społecznych w tym rolniczych z dopłatami do odsetek przez AR i MR ,
- wydawanie kart płatniczych międzynarodowych VISA oraz kart własnych ,
- prowadzi skupu i sprzedaż walut wymienialnych oraz wartości dewizowych,
- przyjmowanie wszystkich wpłat na rachunki w innych bankach,
- wypłaty z sieci bankomatów w swoich placówkach,
- praca w czasie rzeczywistym w systemie Elixir.Władze Banku

Skład Zarządu i Rady Banku Spółdzielczego w Leśniowicach

 

ZARZĄD

1. Śliwińska-Prokop  Ewelina -   Prezes Zarządu  BS
2. Weberman Alicja -   I Wiceprezes Zarządu BS
3. Mróz Anna -   II Wiceprezes Zarządu BS (Dyrektor O/Kraśniczyn)

 

 

    

 

                   

 RADA NADZORCZA

1. Adam Grzesiuk -   Przewodniczący Rady Nadzorczej BS
2. Józef Mantyka -   Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej BS
3. Barbara Kozaczuk -   Sekretarz Rady Nadzorczej BS
4. Mariusz Łaszkiewicz -   Członek Prezydium Rady Nadzorczej BS
5. Ryszard Buk -   Członek Rady Nadzorczej BS
6. Jan Kowalczuk -   Członek Rady Nadzorczej BS
7. Zdzisław Lachowski -   Członek Rady Nadzorczej BS
8. Adam Mendel -   Członek Rady Nadzorczej BS
9. Mirosław Penkała -   Członek Rady Nadzorczej BS
10. Sławomir Szwed -   Członek Rady Nadzorczej BS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 Zasady Ładu Korporacyjnego


 Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych Banku Spółdzielczego w Leśniowicach (PDF)
 

 

 


 Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach:

w 2023 r.

w 2022 r.

w 2021 r.

w 2020 r.

w 2019 r.

w 2018 r.

w 2017 r.

w 2016 r.

  

Informacja wynikająca z art. 111a i 111b Prawa bankowego:

 

Informacje wynikające z art. 111a Prawa Bankowego:

wg stanu na 31.12.2022r.

wg stanu na 31.12.2021r.

wg stanu na 31.12.2020r.

wg stanu na 31.12.2019r.

wg stanu na 31.12.2018r.

wg stanu na 31.12.2017r.

wg stanu na 31.12.2016r.

 System kontroli wewnętrznej

 

 

Opis systemu kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach (PDF).

 

 


Polityka informacyjna

 

 

 Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Leśniowicach (PDF)

 

Informacje podlegające ujawnieniu:

Rok 2022

Informacja z zakresu poziomu kapitału na podstawie Rozporządzenia PE i Rady 575/2013 (PDF)

Najważniejsze wskaźniki (PDF)

Informacja wynikająca z Rekomendacji M (PDF)

Informacja wynikająca z Rekomendacji P (PDF)

Rok 2021

Informacja z zakresu poziomu kapitału na podstawie Rozporządzenia PE i Rady 575/2013 (PDF)

Najważniejsze wskaźniki (PDF)

Informacja wynikająca z Rekomendacji M (PDF)

Informacja wynikająca z Rekomendacji P (PDF)

 

 


Informacje Finansowe

 

 

Wybrane dane finansowe

Banku Spółdzielczego w Leśniowicach
       
 według stanu na dzień     30.06.2023 r.
              

1. Suma bilansowa 107 680 804,62 zł
2. Depozyty ogółem 93 351 028,16 zł
3. Kredyty ogółem 52 419 648,53 zł
4. Wynik działalności bankowej 3 827 759,94 zł
5. Koszty działania banku wraz z amortyzacją 2 054 533,17 zł
6. Zysk brutto bieżącego roku 1 888 885,78 zł
7. Zysk netto bieżącego roku 1 723 031,78 zł
8. Fundusze własne netto 10 752 154,54 zł
9. ROE netto (rentowność kapitałów) 28,00%
10. ROA netto (rentowność aktywów) 3,15%
11. Łączny współczynnik kapitałowy 18,89%

                                   

Informacja finansowa do pobrania w formacie pdf:  pobierz


DEPOZYTY W NASZYM BANKU GWARANTUJE         
BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY         
(W ZAKRESIE PRZEWIDZIANYM USTAWĄ O BFG)        


Archiwalne informacje finansowe -> więcej

 


 

Struktura organizacyjna

so

 


Zasady składania i rozpatrywania reklamacji

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasady składania i rozpatrywania reklamacji w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach (PDF)